Çalışmaları - 27 Aralık 1994 Seçim Beyannamesi (kapak)

secim