Çalışmaları - MGV Çalışma Plan ve Program Taslağı

 GENEL PLANLAMA

A. Nasıl çalışacağız?

1. Çalışma modelimiz

2. Teşkilat şemalarımız

3. Toplantı sistematiğimiz

4. Takip (raporlama) sistematiğimiz

5. Üye kayıt esaslarımız

- Model ve yürütme esaslarımızı yeniden muhakeme ve müzakere

- Raporların yeniden değerlendirilmesi

- Temsilcilik ve bürolardan alınacak raporlar

B. Projelerimiz

1. Gençlik araştırması

2. Gençlik topografyası

3. Toplumsal proje

4. Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı

5. Gençlik hareketleri tarihi

C. BS ve ŞB toplantıları

1. BD istişaresi tutanakları

2. Aylık hamle hedeflerinin tespiti

3. Şube raporları icmallerinin komisyonlar itibariyle çıkartılması

4. Komisyon raporları intikallerinin komisyonlar itibariyle dökümü

5. Toplantı gündeminin yeniden tanzimi

6. Takip edilen mükellefiyetlerle ilgili sistematik geliştirilmesi

- şube raporu

- komisyon raporları

- BD ve YK teşekkülleri

- YK formu

- özel mükellefiyetler

7. Aylık üretimin tespit ve takdimi

D. Teşkilatlanma

1. BS sisteminin yeniden değerlendirilmesi

2. Münhal kadrolara atama

3. Şube divan toplantılarına ehemmiyet verilmesi

4. Şube başkanları eğitim toplantısı

5. Şubelerin kongre tarihleri ve delege sayıları

E. GMYK

1. BD münhal kadrolarına atama

2. Birim raporları sistemi

3. Aylık üretim

F. Brifing görüşmeleri

1. Genel Merkez (koordinasyon - motivasyon - takip )

2. BD üyelerinin takip klasörü

- şube komisyon başkanları

- rapor takipleri

- rapor icmalleri

3. Komisyon faaliyetleri ile ilgili doküman ve fotoğraf arşivleri

G. Türkiye envanterleri

1. Büyükşehir - İl - İlçe - Belde - Köy - Mahalle (görevli eleman, neşriyat ve bülten envanterleri)

2. Üye + Şube TK üyesi + Üniversite TK + Ortaöğretim TK üyesi = Toplam Üye

3. Eğitim uzmanları

4. Şube hatipleri

5. Danışmanlar

6. Rehberler

7. İdare amirleri

8. Yurt müdürleri

9. Ev temsilcileri

10. Sporcu gençlik başkanları

H. Kadro aksiyonları

1. Özel kadro çalışması

2. Düşünce platformları oluşturulması

I. Müesseseler

1. Standartlar

2. Müessese teftişleri

3. Müessese envanterleri

İ. Genel Başkanlık

1. Özel kalem

2. Sekreter

3. Şoför

4. Özel görevli

5. Danışmanlar

6. Aylık - günlük programlar

- ziyaretler (Ankara içi)

- kabuller

- toplantılar

- ziyaretler (Ankara dışı)

7. Basın toplantıları (müşavirlik)

J. Genel sekreterlik

1. Planlama Toplantıları

2. Aylık faaliyet özetleri

3. İntranet

4. Bilgisayar programı

5. GEMKO nizamı

K. Genel Merkez

1. Tadilat ve tefrişat

2. Personel gereksinimleri

L. Tanıtma

1. Tanıtma hamlesi

2. Millî gençlik şarkısı

3. Millî gençlik klibi

4. GMYK istişaresi tutanakları

M. Üretim

1. Abone hamlesi

2. Üye ve TK üyesi formlarının intikali ile kart hazırlanması esasları

N. Halkla ilişkiler

1. Ziyaretler (resmi / özel protokol)

2. Akademisyenlerle kahvaltı

3. Millî gençlik Vakfına hizmet edenlerle ilgili

4. 1998 - 1999 Ramazan programı / bir çalışma...

O. Eğitim

1. Gençlik üniversitesi

2. Temsilciler eğitimi (her kademede planlama ve uygulama)

Ö. Yeni yapılanma - tanzim - yığınak

1. P III

- Gençlik araştırması

- Teşkilat değerlendirmesi (F1 - F2 - F3)

- Kadro anketi (ÜNB)

P. Alternatif çalışmalar

- Okuma alışkanlığı kazandıracak çalışmalar

- İzcilik çalışmaları ile irtibat

- Merkezi yayın organı

- Sevgi medeniyeti ihyası

- İnsan / plan / imkan / zaman

- Muhammedül Emin

- Hal ile tebliğ

- Gezi ve seyahat organizasyonları

- Ayakkabı boyacılarına, seyyar satıcılara, işportacılara yönelik özel projeler

- Sokak çocuklarına ilişkin projeler

- Özürlülerle ilgili projeler

- Yılın başarılıları (geleneksel yarışma)

- Hat sanatı / tezhip / ebru

- Millî Mücadele umdeleri

- Nutuk

- İstiklal Marşı

- Gençliğe Hitabe

- Sosyal bilimler enstitüsü

- Eylem ve söylemle demokratikleşmeye katkı

- Bir fikir platformu oluşturmak

- Nerede insan hakları çiğneniyorsa orada olunmalı

- Şubelerde gönüllü teşekküllerle müşterek davranış

- Mazlumun dini sorulmaz

- Gazi dernekleri ile irtibat

- Rauf Denktaş isminin müesseselere verilmesi

- Rica (kesin emir), istirham (emir), temenni (elzem)

- Ortaasya Cumhuriyetleri ile ilişkiler

- Zübeyde Hanım anaokulu ve kreşleri

- Özel eğitimcilerin yetiştirilmesi

- Halkla kaynaşma projeleri

- Gençlik hareketleri içinde yetişmiş insanlarla irtibat

- 1997 - 1998 yeniden yapılanma hamlesi

- 1998 - 1999 kadro aksiyonları hamlesi

- Enderun (yönetici yetiştirmek)

- İnsan kaybetmeye tahammülü olmayan bir anlayışta gayret

- Esnafla ilişkilerde hamle

- Aşure ve pilav günleri

- Millî kültür vurgusu

- Osmanlı 700.yıl etkinlikleri

- Yerel yöneticilerle sıcak ilişkiler

- Ermeni meselesi / Kıbrıs meselesi / İtalya vb millî meselelerde açıklamalar

- 1998 vakıf haftası etkinlikleri

- Cevap haklarının kullanımı / tekzip müessesesi

- TV programları, reklamlar, bilboardalar takip...