Çalışmaları - Sosyal Yaşamda MGV

Vizyonu İle Misyonu İle Türkiye'mizin Siyasal ve Sosyal Yaşamında MGV

İMAJ

Dostane tutum

müspet

- sivil toplum kuruluşu

- gençlik organizasyonu

- vakıf medeniyetimizin eseri

- bütün insanlığın hayrı için çalışan kuruluş

- kardeşliğin teminatı

- islama hizmet eden

- burs veren, maddi yardım yapan

- gençlerin haklarını korumak için mücadele eden

- halka hizmet için faaliyet gösteren

- toplum adına iyi hizmetler için çalışan

- eğitime hizmet eden

menfi

- bizim çocuklar

- tabandan kopuk çalışma

- kaynakların israfı, rantabil kullanılmayışı

- ayakların yere basmayışı

- aşırı merkeziyetçi

- aşırı buyurganlık

- ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolar

- hababam taburu, gevşek, tereyağı, tatlı su yosunu kadrolar

Bi-taraf / Muhalif tutum

- bir partiye taban oluşturmak

- bir partinin gençlik kolları

- düzen karşıtı

- beyin yıkayan

- aşırı

Hasmane tutum

- dini sömüren

- irtica yuvası

- irticanın ana kolu

- cumhuriyet düşmanı

- rejim düşmanı

- devleti sömüren

- Atatürk karşıtı

Altı mikrop

- kötü niyet

- kast-ı mahsus

- medya manipülasyonu

- süreç / konjonktür

- sair sebepler

İYİ BİR MÜESSESE OLMAK İÇİN ONBEŞ ESAS

"Allah güzeldir, güzeli sever."

01. İnsan unsuruna verilen önem, insan merkezli çalışma; önce insan , projemiz insan

02. Ulusal menfaatleri gözetme, millîlik; millî meselelerde ortak tavı millî mücadele umdeleri

03. Topluma karşı sorumluluk duygusu; ben ülkeme ne verebilirim, ey her suça ortak olan kalbim

04. Güvenilir, ilkeli ve dürüst olmak

05. Vaatleri yerine getirmek

06. Ahlaki prensiplere bağlılık

07. İşbirliği, ekip ruhu, müesseseye bağlılık

08. Çalışanların haklarına saygı

09. Kalite, estetik anlayış, zarafet

10. Mükemmel programlar, güçlü aksiyonlar

11. Güçlü malî yapı

12. İletişim ağı

13. Yenilikleri takip, AR-GE

14. Çevreye ve doğaya sahip çıkma

15. Sektörel liderlik (sivil toplum kuruluşları liderliği)

Söz, Davranış, Faaliyet ve Aksiyon Üslubumuz

01. Niyet tashihi

02. İlkeli olmak

03. Dürüst olmak

04. Şahsiyetli olmak

05. İstikamet üzere olmak

06. İstikrar üzere olmak

07. Polemik yok

08. Kısır tartışma, çekişme yok

09. Geçmiş hataları telaffuz yok

10. Klikçilik, hizipçilik

11. Dayanışma, tesanüd, vahdet, kardeşlik şuuru

12. Gönüllü kuruluşlarla iyi ilişkiler

13. Çalışmalara davet, bilgilendirme

14. Karar süreçlerine katkı talebi, istişare

15. Teklif ve önerilere saygı

16. Yemekli toplantılar, iftarlar, hasbihal ve sohbet meclisleri

17. Davetlere icabet

18. esnaf - işadamları çevreleri ile ilişkiler

19. DKÖ ile iyi ilişkiler

20. Akademik çevrelerle iyi ilişkiler

21. Gönüllerin ısındırılması

22. Marifet iltifata tabidir / İltifatı gösteren olmak

23. Tevazu şiarımız olmalı

24. Acziyet olmayan bir yumuşaklık

25. Sevdiren, nefret ettirmeyen

26. Kolaylaştıran, zorlaştırmayan

27. Müjdeleyen, korkutmayan

28. Dertleri paylaşıp azaltmak

29. Mutlulukları paylaşıp çoğaltmak

30. Her konuşulan doğru olmalı, her doğru her yerde konuşulmamalı

31. Kişisel gelişim

32. Bakımlı olmak, giyim kuşam konusunda itina

33. İyi intiba bırakmak (vizyon, beden dili, fizyonomi)

34. Nitelikli insan yetiştirmek

35. Ekonomik güç / alan el değil veren el olmak

36. Kültürel ve sosyal çalışmalara ağırlık

37. Bilimsel, akademik çalışmalara ağırlık

38. Millilik vurgusu / milletin değerleri

39. Yerlilik vurgusu / bu toprağın iklimi

40. Milletimizin inancına saygı ve bağlılık

41. Milletimizin tarihine saygı ve bağlılık

42. Toplumsal bilinçlenmeye katkı

43. Toplumsal barışa hizmet

44. Gerginliği azaltıcı, izale edici çalışmalar

45. Zulme karşı onurlu tavır

İlkeli Olmak

1. Davranışlarda, sözlerde, tutumlarda tutarlı olmak

2. Ölçü ve prensiplere bağlı olmak

3. "Dün dündür, bugün bugündür"cü olamamak

4. "Rüzgara göre yelken açmamak"

5. "Dün ak dediğine bugün kara dememek"

6. "Yarı yolda at değiştirmemek"

7. Konjonktüre göre halden hale girmemek

8. İkbal, kariyer, makam, mevki, statü peşinde koşmamak

9. Pragmatist olmamak

10. Oportünist olmamak

- burnunun doğrultusunda gitmek değil

- burnu havada / burnundan kıl aldırmayan değil

Dürüst Olmak

1. Özü sözü bir olmak, münafık yapılı olmamak

2. Söz verince yerine getirmek, ahde vefalı olmak

3. Emanetlere hıyanet etmemek

4. Ya hayrı söylemek, yada susmak; yalan, yanlış konuşmamak

5. itimat edilir, emin ve mert yapılı insan olmak, nâmert olmamak

6. İçten pazarlıklı, oynak, gevşek, fırıldak, bukalemun yapılı olmamak

7. Dalavereci, dümenci, hesapçı, kumpasçı, orda başka burada başka olmamak

8. Kısa yoldan köşe dönmeci, çeşmeler akarken küp doldurucu olmamak

9. Riyakar olmamak

10. Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak

Şahsiyetli Olmak

1. Vakarlı, izzetli, şecaatli, iradeli olmak

2. Kukla şahsiyetli olmamak

3. Başkalarının senaryolarına figüran olmamak

4. Menfaat ve dünyalık için eğilmemek

5. Soytarılık, dalkavukluk yapmamak

6. Yağcılık, yağdancılık, yalakalık, şakşakçılık yapmamak

7. Ukala olmamak, bilgiçlik taslamamak

8. Yufka yürekli, gevşek, korkak, sinik, silik olmamak

9. Cimri, pinti, hasis, haris olmamak

10. Zaaflarına ve nefsine hadim değil, hakim olmak, kendini kumanda etmek

- kapris yapmak / karakter atmak değil

Söylemimizde Temel Vurgular

Strateji - insan, imkan, zaman, mekan, plan Taktik - hamle

Eylem - aksiyon, faaliyet Söylem - literatür, vurgu

Mamelek idaresi - nizami, vakıf senedi

1. Projemiz insan

- Bir insanın kurtuluşu

2. Muhatap kitlemiz gençlik

3. Sevdamız Türkiye

- Yerlilik

- Merkez (manevi, ilmi, siyasi)

4. Başka Türkiye yok

- İnsanlık Türkiye'den çok şey bekliyor

5. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık

- Bu topraklar şehitlerindir

- Şehitlerin evladı ve mirasçıları

6. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu

- Sivil insiyatif

- Gönüllü hareketler

- Özgürlükler ve temel haklar mücadelesi

7. Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu

- Organizasyon yapısı

8. Vakıf medeniyetinin eseri

- Menafi-i ibadullah

- Tekarrebü ilallah

9. MGV bayrağımız

10. Millî bayrağımız

11. En önde yürüyen bayrağımız sevgi ve kardeşlik bayrağıdır

12. MGV gençliğimizin birlik, berberlik ve kardeşliğinin biricik teminatıdır

13. Hiçbir gençlik kuruluşunu değil hasım, rakip dahi görmüyoruz

14. 6 temel ilke

- Hukuka bağlıyız, hukuk devletinin müdafiiyiz.

- Demokrasi içinde temel insan haklarına dayanan bir toplumsal uzlaşmanın müdafiiyiz.

- 70 milyonun hepsini kardeş kabul ediyoruz. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün müdafiiyiz.

- Terörü, anarşiyi, şiddeti, illegaliteyi, fikri taassubu ve her türlü dayatmacı anlayışı reddediyoruz.

- İslam ve müslümanları temsil etme iddiasında değiliz. İslamın, müslümanların ve bütün insanlığın hizmetinde olduğumuzun şuurundayız.

- Hiçbir politik çalışma ile organik, inorganik, doğrudan veya dolaylı bir ilişkimiz yoktur, olamaz da. Biz, Aziz Milletimizin vakıf medeniyetinin bir eseriyiz.

15. Millî mücadele

- Müdafaa-i hukuk

- İstiklal-i tamme

- Milli misak

- Kuvay-ı milliye

- Millî hakimiyet

16. Çanakkale şehitleri

17. 23 Nisan Millî Hakimiyet aksiyonları

- 1.meclisin manası

- Milletin isteğine razı olmak

- Milletin inancına ve tarihine bağlı olmak

18. 19 Mayıs Gençlik ve Spor aksiyonları

- 15 Yunanlılar İzmir'de

- 16 Mayıs Samsun'a hareket

19. Cumhuriyeti biz kurduk, onu biz yücelteceğiz

20. Gazi Mustafa Kemal Paşa

- Çanakkale (19.tümen)

- İstiklal savaşımızın başkomutanı

- Cumhuriyetimizin kurucusu

21. Gençliğe hitabe

22. Millî mücadele ve 1.Meclis fotoğrafları

23. Anayasa

- Dernek ve vakıf kurma hürriyeti

- Maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme (Md. 17)

- Ailenin korunması (Md. 41)

- Gençliğin korunması (Md. 58)

24. 15 Kasım KKTC aksiyonları

25. Temel müştereklerimiz

- İslam, insan hakları, demokrasi, sivil toplum