Çalışmaları - Önemli Kavramlar ve Tanımlar

düşmanlık yapanlar

4 tutum (süreç)

- dostane tutum

- bi-taraf tutum

- muhalif tutum

- hasmâne tutum

4 davranış (tezahür)

- faydalı; insanlığa, davaya ve kadrolara faydalı davranışlar

- zararlı; insanlığa, davaya ve kadrolara zarar veren davranışlar

- tahrip edici; organizasyonu, yapıyı tahrip eden davranışlar

- yok edici; organizasyonu, kadroyu yok etmeye matuf davranışlar

4 sâik (amil, sevk eden, sebep olan, muharrik)

- iyi niyet

- ahmaklık

- kötü niyet

- kast-ı mahsus

6 mikrop (virüs)

-ön yargı; peşin kanaat

- zan; su-i zan, peşin hüküm

- tecessüs; eksik, noksan, suç, kabahat araştırma

- dedikodu; kıle - kale (kişiye yalan olarak her duyduğunu söylemesi yeter

- gıybet; olanı çekiştirme