Çalışmaları - "İkinci Bahar" Dergisi Beyanatı (1998)

Milli Gençlik Vakfı 29 Mayıs 1975'de kuruldu. Bugün 23.yılımızı idrak ediyoruz, Bu vesile ile kurucularımızı ve yıllardır hem gençliğe hem de bütün insanlığa hizmet yolunda özveri ile çalışan her kademede kadrolarımızı takdirle ve şükranla yad ediyorum. Bildiğiniz gibi 6 Eylül 1991günü Ankara Altınpark Salonlarında Millî Gençlik Vakfımız genel kurulu icra edildi. Bendeniz genel kurulda bütün delegelerimizin ittifakı ve oy birliği ile genel merkez yönelim kuruluna, ilk merkez! idare heyeti toplantısında da genel başkanlığa seçilmiş bulunuyorum.

Üstlendiğimiz görevin ve yüklendiğimiz emanetin büyüklüğünün idrakindeyiz. Zaten bugüne kadar hep genç kardeşlerimizle iç içe, gönül gönüle olmuş her zaman onların hizmetlerine koşmayı yerine getirilmesi zorunlu bir görev saymış idik Bugün geldiğimiz bu noktada artık bütün mesaimizi Milli Gençlik Vakfı hizmetlerine adadığımızı ifade etmek islerim. Bu vesile ile Cenabı Haktan bütün camiamıza alın açıklığı ve yüz aklığı vermesini diliyorum. Milli Gençlik Vakfımız ''Bir yıl sonrası için bir tohum ekiniz. 10 yıl sonrası için bir fidan dikiniz, 100 yıl sonrası için bir insan yetiştiriniz.'' anlayışı ile gençliğe yatırım yapmak ve insan yetiştirmek gayesi ile kurulmuştur PROJESİ İNSANDIR. Faaliyet sahası ve muhatap kitlesi gençliktir. Genç, yaşına bakılmaksızın "inancı ve ideali uğrunda fedakarlık yapabilendir: "Davası genç olan, kendisini genç hisseden herkes gençtir: Ancak aslen gençlik insan yaşamında fizyolojik işlevlerle ilgili, genellikle buluğ çağıyla başlayan ve orta yaşlılık dönemine değin devam eden bir süreçtir. "Faaliyet sahamız ve muhatap kitlemiz gençliktir" derken bu manayı ifade etmekteyiz ve yeni vizyonumuz bu anlayış üzerinde yükselecektir. Vakfımızın misyonu ise ''MİLLİ GENÇLİK DÜŞÜNCESİ'' dir.

MİLLİ GENÇLİK, Hakkı üstün tutan gençliktir.

Taklitçi değil, yerli ve milli düşünceye sahip olan gençliktir.

Anadolu kapılarını milletimize açan Sultan Alpaslan'ın Malazgirt'teki inancına,

Ecdadımız Muhammet Fatih'in İstanbul'u fethindeki inancına,

Milletimizin Kurtuluş Savaşındaki inancına bağlı gençliktir.