Şehitler Ölmez (Muzaffer Baydar - Millî Gazete / 19 Mayıs 1999)

Bir Numune-i İmtisal olan Adnan Demirtürk artık aramızda değil. Aynı kazada vefat eden Özel Kalem Müdürü Ahmet Zahit Turan ile birlikte MGV Hanım Üyeler Başkanı Talha Özcan Eyüboğlu da Rahmet-i Rahman’a kavuştular. Talha ve Ahmet Zahit de Vakfıkebir’liydi. Adnan abisi yıllarca onların üzerine titremiş, yetiştirmişti. Ebedi yolculuğa birlikte çıktılar.

Bir gönül adamını, örnek bir şahsiyeti kaybettik. Günlerden 15 Mayıs 1999 saat 23.00 Millî Gençlik Vakfı’nın bölge sorumluları ve şube başkanları toplantısı Samsun’da icra edilmiş, Ankara’ya dönülmektedir. İşte bu esnada başta Adnan Demirtürk olmak üzere üç güzide insanı Havza yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yitirdik.

Ruhun Şâd Olsun Sevgili Başkan!

6 Eylül 1997 tarihli genel kurulda MGV Genel Başkanlığı’na seçilen Adnan Demirtürk 1965 Vakfıkebir doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’ndeki öğreminini 15 yıl önce başarıyla tamamlamıştır. Hayata atıldıktan sonra geçen on beş yıl içerisinde kendisini sosyal ve kültürel çalışmalara vakfetmiştir. Eşi Ayşe bacımızla beraber Allah (c.c.)’a dayanarak ve de birbirlerine omuz vererek gençliğin yetişmesine, insanımızın faydasına hayra, hasenata koşmuşlardır.

Evet! Bir Numune-i İmtisal olan Adnan Demirtürk artık aramızda değil. Aynı kazada vefat eden Özel Kalem Müdürü Ahmet Zahit Turan ile birlikte MGV Hanım Üyeler Başkanı Talha Özcan Eyüboğlu da Rahmet-i Rahman’a kavuştular. Talha ve Ahmet Zahit de Vakfıkebir’liydi. Adnan abisi yıllarca onların üzerine titremiş, yetiştirmişti. Ebedi yolculuğa birlikte çıktılar.

Ruhunuz Şâd Olsun

İstişare ve vakıf kurucu üyeliği sebebiyle sevgili genel başkanımızı yakından tanıma imkanım oldu. Onun içindir ki yüreğim yanıktır.

6 Eylül 1997 genel kurulunda genel başkanlık görevine başladıktan sonra Ankara’da ve Anadolu’nun birçok ilinde yapılan toplantılarda birlikte olduk. Tanıyabildiğim birçok gönül adamı, ilim, fikir ve siyaset adamı içerisinde Adnan Demirtürk’ün müstesna bir yeri olduğunu söyleyebilirim.

Her şeyden önce hayatını iyi bir Müslüman olarak tanzim etmiştir.

Sen bizim sahibimizsin ya Rabbi! Yakarışları içerisinde Allah’a imanını ve teslimiyeti görmek mümkündü. Çok zekiydi, kitap kurdu denilebilecek seviyede çok kitap okuyan bir insandı. Söz sanatının bütün inceliklerini büyük bir ustalıkla kullanan Demirtürk, hitabet sembolü olarak hafızalarda iz bırakmıştır.
Cemiyet çalışmalarının temel unsuru olan heyecanının zirvede olduğuna hep şahit oldum. O heyecanı, azmi ve sadakati günlük hayatının her zerresine yansımıştı adeta.

Görevi devir teslim aldıktan sonra yaklaşık on sekiz ay MGV Ankara Şubesi’nin binasında geçici mekanlarda sürdürdü. Bir Cuma günü 23 Nisan’da bugünkü Genel Merkez binası hizmete açıldı. Ulus’ta Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin manevi huzuruna yakın olmak Adnan bey için ve Vakıf camiası için apayrı bir sevinç kaynağı olmuştu. Binanın tadilatını ve teftişini uzunca bir süre sabırla takip etti. Bu örnek çalışma mekanında doya doya çalışacak ve ekibiyle birlikte Türkiye’nin ve bütün insanlığın faydasına projeler üretecekti. Meşale tam ışık saçacağı zamanda “Emr-İlahi”nin tecellisiyle sönüverdi.

O gerçek manada bir dava adamıydı, yanardağdı desek yeridir. Vakfın toplumsal statüsüne gerekli itinayı gösterir, MGV’nin onurlu ve vakarlı bir hüviyetle temsil edilmesi gerektiğine inanırdı.

Beşeri münasebetlerinde hep örnek olmuş, tanıştığı görüştüğü insanların takdirlerine mazhar olmuştur. Hele o iki kollarını açarak görüştüğü kişiye sarılmasını, muhabbetle kucaklamasını hep özleyeceğiz.

Siyasi görüş ve düşünce farkı gözetmeksizin bütün gençliği kucaklamak gibi bir temel gayesini her fırsatta ifade eder ve hüsn-ü kabul görürdü.

Peki Niçin Samsun Toplantısı?

İstiklal Savaşı’mızın başlangıcının 80. yılı sebebiyle Samsun’da ilk adım Gençlik Şöleni tertip edilmişti. İlk adım toplantısında son defa gönül pencerisini araladı.

Neredeyse bütün konuşmalarında şehitlik bilinci aşılayan, şehitlik özlemini çeken bir gençlik yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir insan olan Demirtürk, idealini gerçekleştirerek şehit olmuştur.

Adnan’lar yetiştirmek kolay olmuyor. Adnan Demirtürk, Talha Özcan Eyüboğlu ve Ahmet Zahid Turan’a Cenab-ı Hakk’dan sonsuz rahmet ve mağfiret, Millî Gençlik camiasına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederim.

Muzaffer Baydar

19.05.1999 / Millî Gazete